ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ МАТИ У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 

I.    У директора


1.Акт готовності установи до нового навчального року.
2.Протоколи замірів опору ізоляції електропроводки, захисного заземлення та блискавкозахисту.
3.Правила внутрішнього трудового розпорядку.
4.Санітарні правила.
5.Правила пожежної безпеки для закладів освіти.
6.Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти.
7.Положення про службу охорони праці.
8.Наказ директора про призначення відповідальних осіб за:
- організацію роботи з охорони праці;
- пожежну і електробезпеку тощо.
9.Положення про комісію з питань охорони праці підприємства.
10.Положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці.
11.Положення про адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці у навчальному закладі.
12.Колективний договір (угода) з охорони праці.
13.Акти про виконання угоди з охорони праці.
14.Перелік заходів, що підлягають включенню в угоду з охорони праці.
15.Комплексні та додаткові заходи щодо поліпшення безпеки життє¬діяльності учасників навчально-виховного процесу та запобігання дитячому травматизму в побуті.
16.Угода між адміністрацією та трудовим колективом про те, що комісія з питань охорони праці профспілкового комітету є одночасно і комісією з питань охорони праці підприємства.
17.Наказ про створення постійно діючої атестаційної комісії для перевірки знань працівників з питань безпеки життєдіяльності.
18.Положення про кабінет охорони праці.
19.Дозвіл СЕС на експлуатацію харчоблоку, басейну.
20.Наказ про затвердження інструкцій.
21.Наказ про проведення навчання і перевірки знань з охорони праці працівників.

II.    У заступника директора, який відповідає за організацію роботи
з безпеки життєдіяльності


1.Положення про навчання з питань охорони праці.
2.Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти.
3.Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.
4.Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що ста¬лися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах.
5.Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробни¬чого характеру.
6.Чисті бланки актів форми Н-1, Н-Н і НТ та повідомлення до них, а також затверджені акти форми Н-1, Н-Н і НТ разом з іншими мате¬ріалами розслідування.
7.Журнал реєстрації потерпілих від нещасних випадків.
8.Журнал реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру.
9.Журнал реєстрації нещасних випадків з учнями, студентами, вихо¬ванцями.
10.Журнал реєстрації видачі актів форми Н-Н батькам.
11.Журнал реєстрації аварій.
12.Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
13.Положення про розробку інструкцій з охорони праці.
14.Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві.
15.Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві.
16.Інструкції з охорони праці для працівників навчального закладу.
17.Інструкція для вчителів «Вимоги безпеки на робочому місці для
вчителів та працівників школи».
18.Посадові інструкції працівників навчального закладу.
19.Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповно¬літніми.
20.Протоколи про навчання і перевірку знань працівників навчаль¬ного закладу з питань безпеки життєдіяльності.
21.Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
22.Програма вступного інструктажу.

III.    У заступника директора з виховної роботи


1.Журнал реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності для учнів при проведенні позашкільних та позакласних заходів.
2.Інструкції з охорони праці при проведенні позашкільних та поза¬класних масових заходів.
3.Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці для вихо¬вателів, керівників гуртків, класоводів, класних керівників при проведенні позашкільних та позакласних заходів.
4.Інструкції з безпеки життєдіяльності та охорони праці:
- при проведенні масових заходів у навчальних закладах:
- при проведенні екскурсій, туристичних походів;
- при перевезенні організованих груп дітей автомобільним і залізничним транспортом;
- з пожежної безпеки при проведенні екскурсій і походів до лісу;
- надання першої долікарської допомоги при одержанні травм під час екскурсій і походів до лісу;
- перша медична допомога при дорожньо-транспортній пригоді.

IV.    У заступника директора з адміністративно-господарської роботи


1.Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці (для техпрацівників)
2.Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки.
3.Журнал реєстрації інструкцій про заходи пожежної безпеки.
4.Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій
системи освіти України.
5.Плани евакуації працюючих та учнів у разі виникнення пожежі.
6.Норми первинних засобів пожежогасіння.
7.Загальнооб'єктова інструкція про заходи пожежної безпеки та інструкція для працівників охорони (вартових, вахтерів, сторожів).
8.Посадові інструкції техпрацівників.
9.Інструкції з охорони праці для техпрацівників.
10.Документи про стан випробування котлів і систем опалення при підготовці до роботи в осінньо-зимовий період.
11.Акт посвідчення стану безпеки електроустановок споживачів.
12.Список осіб, які мають право вести оперативні переговори з електропостачальною організацією.
13.Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів, перетворювачів частоти та переносних світильників.
14.Журнал обліку та утримання захисних засобів.
15.Журнал протоколів перевірки знань (з електробезпеки).
16.Посвідчення про перевірку знань (з електробезпеки).
17.Інструкції для водія.
18.Організаційні заходи, що убезпечують працівників під час роботи з електроустановками.
19.Бланки наряду-допуску до роботи в електроустановках та на виконання вогневих робіт.
20.Заходи пожежної безпеки під час проведення вогневих робіт.
21.Журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями.
22.Акт випробування пожежних рукавів та кранів, котлів і систем опалення.
23.Акт просочення горищних приміщень та деревоконструкцій.
24.Положення про проведення щоквартального інструктажу з без¬пеки руху з водіями підприємства, установи".
25.Журнал обліку та терміну носіння працівниками спецодягу, спецвзуття.
26.Список працівників, які повинні мати III групу допуску з електро¬безпеки до 1000 В (затверджений директором).
27.Список працівників, які повинні мати 1 групу допуску з електро¬безпеки до 1000 В (затверджений директором).

V.    У кабінетах підвищеної небезпеки


1.Акти-дозволи на експлуатацію кабінетів, майстерень, спортзалу, тиру.
2.Журнал випробування на надійність встановлення і кріплення спортобладнання.
3.Посадові інструкції вчителя та завідуючих кабінетами, майстер¬нями тощо.
4.Інструкції з охорони праці.
5.Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
6.Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці для учнів, вихованців, студентів.
7.Журнал обліку проведення адміністративно-громадського конт¬ролю.
8.Положення про адміністративно-громадський контроль.
9.Положення про навчальні майстерні загальноосвітнього навчально-виховного закладу.
10.Правила безпеки під час трудового навчання й літніх практичних робіт учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів у сільсько¬господарському виробництві.
11.Правила безпеки під час роботи з біології у загальноосвітніх навчальних закладах.
12.Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) фізики загальноосвітніх навчальних закладів.
13.Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) хімії загальноосвітніх навчальних закладів.
14.Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах.
15.Правила надання допомоги при одержанні травм.
16.Правила дотримання техніки безпеки та поведінки на воді при навчанні дітей плавання.
17.Влаштування та обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах.
18.Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми.
19.Орієнтовний перелік питань вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності для учнів.
20.Орієнтовна тематика навчання дітей з правилами особистої без¬пеки.
21.Оптимальні розміри основного інвентарю та інструментів для учнів різних вікових груп.

VI.    У профкомі


1.Колективний договір (угода) з охорони праці.
2.Акти перевірки виконання угоди та акти форми Н-1.
3.Перелік заходів, що підлягають включенню в угоду з охорони праці.
4.Протоколи рішень комісії з охорони праці.
5.Положення про адміністративно-громадський контроль.
6.Положення про комісію з питань охорони праці профспілкового комітету підприємства.
7.Положення про громадського інспектора з охорони праці.
8.Положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці.
9.Протокол загальних зборів трудового колективу про вибори уповноваженого з питань охорони праці.
10.Угода між адміністрацією та трудовим колективом про те, що комісія з питань охорони праці профспілкового комітету є одночасно і комісією з питань охорони праці підприємства.
11.Положення про комісію з питань охорони праці підприємства.

 

Ми на Facebook

Актуальне
НАКАЗ про затвердження норм витрат на проіведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів на 2017 рік.
НАКАЗ про затвердження норм витрат на проіведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів на 2017 рік. ...Читати повністю

Звіт з фізичної культури і спорту. Форма № 2-ФК (річна). 2016 рік
Звіт з фізичної культури і спорту. Форма № 2-ФК (річна). 2016 рік Звіт з фізичної культури і спорту. Форма № 2-ФК (регіони) Звіт ...Читати повністю

ПОСТАНОВА від 30 березня 2016 р. № 248
ПОСТАНОВА Про внесення змін до Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу від 30 березня 2016 р. № 248 ...Читати повністю

Роз’яснення Мінмолодьспорту щодо фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл
Лист Міністерства молоді та спорту України про фінінсування дитячо-юнацьких спортивних шкіл Лист Міністерства молоді ...Читати повністю

Проект Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників сфери фізичної культури і спорту
Проект Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників сфери фізичної культури і спорту ...Читати повністю

Наказ Міністерства молоді та спорту України, Міністерства освіти і науки від 07.07.2014 №2212/798
Наказ Міністерства молоді та спорту України, Міністерства освіти і науки "Про затвердження форм Свідоцтва про закінчення ...Читати повністю

Навчальні програми з видів спорту
Навчальні програми з видів спорту ...Читати повністю

Наказ № 30.07.2013 № 37
НАКАЗ Про затвердження Типових штатних нормативів дитячо-юнацьких спортивних шкіл ...Читати повністю

Анонси
No articles to show